Wan’da bulunan Star Kadın Derneği 3’üncü Olağan Kongresi’ni “Jin bi hev re xurt e” şiarıyla gerçekleştirdi. Konrede konuşan Meryema Aslan, “Geçmişte yaşama sahip çıkmak, ona dair belleği korumak her konuda önemli olduğu gibi kadınların direnişinin de önemli parçası” dedi. Meryema, dernekleri bünyesindeki çalışmalarının geçmiş mücadeleden aldıkları deneyimle sürdürüleceğine vurgu yaptı.

‘Kentte STAR olmak istedik’

Derneğin kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına ve toplumun her alanında kadınların güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulduğuna işaret eden Meryema, “Başka bir dünya mümkün derken, bu dünyanın kadınların eşit haklara sahip olduğu, varlıklarına ve özgürlüklerine saldırılmadığı bir dünya haline gelmesini esas alarak yola çıktık. ‘Eşitsiz dünyanın karşısında, özgürlüğün yanında, sığınakları kapatılan, kadın merkezleri yok edilen bu kentteki kadınlar için STAR olmak istedik ve yola çıktık” dedi.  

Çalışmalarda Kürtçe’nin esas alınmasına vurgu

Ataerkil toplumun kadının varlığını, haklarını ve yaşamlarını reddetmesini kabul etmediklerini vurgulayan Meryema, “Dünyanın dört bir yanında bu kabul etmeyişle başlayan, direniş ve sınırları aşan kadın mücadelesini yerelden örgütlemeye ve büyütmeye kararlıyız. Kürt kadınların, anadilleri önündeki resmi ya da fiili engellemeler nedeniyle kamusal alanın dışında kalmaları, sağlık hizmeti dâhil en temel insan haklarına erişimde bile zorluk yaşamaları, özel ve kamusal alanda ataerkilliğin sonucu olarak hem kadın olmalarından hem de etnik kimliklerinden dolayı çifte ayrımcılığa maruz kalmaları sorunsalından hareketle desteklerimizi Kürtçe ve Türkçe olarak sürdürmeye odaklandık. STAR kadın olarak, çözüm mekanizmalarına erişemeyen kadınlara dair çalışmaları hedeflemekle birlikte, bugüne kadar alanda yaptığımız çalışmaların Kürtçe olmasına ağırlık vermemiz doğrudan kadınlara ulaşacak ağlara sahip olmamızın da önünü açtı” ifadelerini kullandı.

‘Yerel yönetimlerde kadın ihtiyaçları merkeze alınarak çalışma yürütülmeli’

Kayyım gaspından sonra yeni döneme işaret eden Meryema,“Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama ve kadınlara yönelik şiddetle etkin bir mücadele yürüteceğine dair sorumluluğunu hatırlatıyoruz. Belediyelerin toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme yapması, kadınların yönetime katılımını sağlaması ve kadın örgütlerini karar süreçlerine dahil ederek yerel eşitlik eylem planları hazırlayıp uygulamaları temel sorumlulukları arasında yer almaktadır. Kadına yönelik şiddet özelinde ise belediyelerin, kadınların erkek şiddetinden uzaklaşmak için ihtiyaç duydukları özellikli  hizmetleri kadınların ihtiyaçlarını merkeze alarak tasarlayıp sunmaları gerekmektedir” sözlerini kullandı.

Eşbaşkan Şedal: Van’ı hak ettiği değere ulaştıracağız! Eşbaşkan Şedal: Van’ı hak ettiği değere ulaştıracağız!

Çalışma ağlarını genişletecekler

Kayyum politikasının 8 yıldır kadın kazanımlarına saldırılarını hatırlatan Meryema, “Buna karşı kentimizi yaşam merkezlerimizin yeniden kurulacağına olan inancımızı yineliyoruz. STAR Kadın Derneği olarak mücadele ağımızı, dayanışmayı her gün daha da büyütüyoruz” dedi.

STAR Kadın Derneği başkanı Zeynep Demir oldu 

STAR Kadın Derneği’nin başkanı olarak Avukat Zeynep Demir belirlenirken, Yönetim Kurulu üyeleri de Sevgi Özdinç, Leyla Abukan, Serap Güvenç, Ruken Ay oldu. Meryema Aslan, Zeynep Tağtekin, Sevda İmret, Pevrin Özgür, Aynur Abukan da yedek üyeler olarak belirlendi. 

Kongre, “Jin jiyan azadî” sloganları alkış ve zılgıtlarla son buldu.