Kürtçe Haziran ayı nasıl söylenir? Kürtçe Haziran ayı nasıl söylenir?
 • Agîr (Ateş)
 • Amed (Diyarbakır)
 • Alân (yankı)
 • Aram (huzurlu)
 • Arî (kül)
 • Ardil (yürek ateşi)
 • Aştî (barış)
 • Azad (özgür)
 • Asmîn (dağ çiçeği)
 • Bargiran (Dertli)
 • Baran (yağmur)
 • Berfin (kardelen)
 • Bawer (inanan)
 • Berat (serbest)
 • Bengî (tutku)
 • Berken (güleryüzlü)
 • Berzan (rehber,bilen)
 • Birîndar (yaralı)
 • Berdan (bırakılmak)
 • Bervan (Berîvan’ın erkeği)
 • Cejn (bayram)
 • Cîwan (genç,delikanlı)
 • Çîya (dağ)
 • Derbas (geçen)
 • Dewran (çağ, zaman)
 • Dijvar (zor, çetin)
 • Dîyar (belli, belirgin
 • Dîlaver (cesur)
 • Dîlovan (alçakgönüllü)
 • Dilxweş (memnun)
 • Dilbirîn (yaralı gönül)
 • Êgit (yiğit)
 • Êzman (gök yüzü)
 • Êvdal (yoksul, gezgin)
 • Férat (Fırat)
 • Hawar (çığlık)
 • Héjâ (değerli)
 • Hébûn (varoluş)
 • Heval (arkadaş)
 • Hogîr (cana yakın)
 • Hûner (sanat)
 • Jîyan (yaşam)
 • Jîr (akıllı, zeki)
 • Serhad(doğuanadolu)
 • Sérger(öncü, rehber)
 • Sérdal (dal üstü)
 • Şérwav (savaşçı)
 • Şérin (tatlı)
 • Şiwan (çoban)
 • Şîrwan (sütçü)
 • Şîyar (uyanık,hedef)
 • Wélat (vatan)
 • Xemgîn (üzgün)
 • Zana (bilge)
 • Zınar (kaya)
 • Adar(mart ayı, bahar ayı)
 • Aşti(barış, huzur)
 • Ariya(temiz soy, ırk kızlar için)