Rüyada kendisine karşı kusurlu birinin yaptığı hatayı affettiğini görmek, yüce Allah'ın mağfiretine nail olacak bir amele delalet eder. Rüyada k endi kusurunun affedildiğini görmek, uzun ömre, şan ve şöhrete ve himayeye mazhar olmaya işarettir.

Rüyada ölmüş birini canlı görmek ne anlama gelir? Rüyada ölen birini canlı görmek anlamı nedir? Rüyada ölmüş birini canlı görmek ne anlama gelir? Rüyada ölen birini canlı görmek anlamı nedir?

Rüyada Allahu Teala ve O'nun Resulü tarafından bağışlandığını görmek, güzel bir akıbete delalet eder.

Yine bu rüya, o kişinin tövbe ederek hidayete erişeceğine işarettir. Rüyada üzerine had vurulması veya kısas yapılması gereken birini affettiğini görmek, günahlarının Allahu Teala tarafından bağışlanacağına delalet eder.

Suçluyu cezalandırmaya gücü yettiği halde ve buna da hakkı varken, onu affettiğini görmek, günahlarının Allahu Teala tarafından bağışlanacağına delalet eder. Suçluyu cezalandırmaya gücü yettiği halde ve buna da hakkı varken, onu affettiğini görmek, rüya sahibinin Cenabı Hak'tan korktuğuna ve haşyet üzere bulunduğuna delalet eder.

Cezaya müstahak olan günahkar bir kişinin rüyada Rabbi Teala tarafından isyan ve hatalarının bağışlandığını görmesi: "(Habîbim), O küfredenlere söyle ki: Eğer düşmanlıktan vazgeçerlerse, geçmişteki günahları bağışlanır." (Enfal, 38) mealindeki ayet gereğince, o zatın doğru birisi olduğuna delalet eder.

rüyada Affetmek görmek