Dünyada insanlar türlü türlü olduğu gibi, ağaçlar da çeşit çeşittir. Kimi gül ağacı, kimi diken. Kimi meyve, kimi bir başka şeydir. Ağ acın cinsine göre Rüyalar da değişik manaları taşırlar..

Meyve değil de yalnız kokusu olan ağacı rüyada görmek, iyilik sahiplerine, amelsiz ilme, hiçbir şey yapmaksızın çok söz etmeye delalet eder.

Rüyada deprem olduğunu hissetmek ne anlama gelir? Rüyada deprem olması anlamı nedir? Rüyada deprem olduğunu hissetmek ne anlama gelir? Rüyada deprem olması anlamı nedir?

Portakal, Limon ve Ağaç kavunu gibi hem meyvesi yenen hem de koklanan ağaçları görmek, iç ve dış iyiliğine, ilim ve irfana, güzel amele işarettir. Ağ açlar, kadınlara ve ahlakı değişik çeşitli erkeklere de delalet eder. Rüyada tanınmayan bir ağaç görmek, endişe, şiddet ve bağırmaya işarettir.

Rüyada üzerlerinde meyveleri olan ağaçları görmek, eline mal geçmeğe, ağaçların yapraklarından koparıp toplamak, yine mal ve servete delalet eder.

Kendi oturduğu halde hiçbir zahmete girmeden ağaçlardan meyve ve yaprak topladığını görmek, bol ve geniş rızka delalet eder.

Rüyasında uzun ve görkemli bir ağ acın üstüne çıktığını gören kişi büyük bir zata intisab eder, onun ilim ve irfan nurundan faydalanır. Bekar ise evleneceğine işarettir.

İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:
- Ağ acın dalları kardeşlere, evlada ve akrabaya işarettir. Bir ağacın dallarının yeşillenip çoğaldığını görmek, akraba ve dostun çoğalacağına alamettir..

Rüyada bir yere ağaç diktiğini görmek, şerefe, yüksek mertebelere ve büyük kişilerle dostluğ a delalet eder.

Ağacın yaprak yaprak açıldığını görmek, uzun ve bereketli ömre, rızkın devamına, zenginliğe ve dinde sebat etmeye delalet eder.

Rüyada yapraklarını döken ağaçları görmek ise, tam bunun zıddı.

Ağaçların üzerinde yattığını görmek, çok çocuk  tabir olunur. Yine ağaç üzerinde bulunduğunu görmek, çekindiği ve korktuğu şeyden kurtulmaya delalet eder.

Sayıları bilinen ağaçları görmek, helalinden rızık isteyen adamlara işarettir.

Bazı kimselerle bir ağaç altında oturduğunu görmek, rüya sahibinin temiz itikadına, kitap ve sünnete ittibadan dolayı yüce Allah'ın ondan razı olmasına delalet eder. Bu rüyayı kafir görse, hidayete erer, müslüman olur. Asi bir adamın böyle bir rüya görmesi, tevbeye işarettir..

Cenab-ı Hakk'ı zikreden kimselerle beraber ağaç altında olduğunu görmek, kıyamet Günü gölgeleneceği Tuba ağacına delalet eder..

Dağda, yamaçta, dere kenarında görülen ağaçlar, güzel amellere, umulmadık yerden gelecek rızka delalet eder. Ağaç görmek birçok veçhile tabir olunur:
a) Dükkanlara,
b) Berekete,
c) Hizmetçilere,
d) Bol ve geniş rızka..
Bazı kere de ağaç görmek, dinde ihlasa ve salaha delalet eder.

Rüyada ağaçları kurumuş görmek, ümid edilen şeyde zarara, neşvu-nema halinde görmek, sevinç zevk ve safaya delalet eder.