Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'nin (TMMOB) 13 Şubat’ta yaşanan göçükte 9 işçinin toprak altında kaldığı Erzingan’ın Licik ilçesi Çöpler Köyü mevkiindeki Anagold Madencilik’e ait altın madeninde kapasite artırımına gidilmesine karşı söz konusu şirket ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na aleyhine 8 Kasım 2021’de açtığı davada Erzincan İdare Mahkemesi, “yürütmeyi durdurma” kararı aldı. 

Anagold Madencilik’nin “Çöpler Kompleks Madeni 2. Kapasite Artışı ve Flatasyon Tesisi Projesi” için başvurusu üzerine Bakanlık “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı vermişti. 

İdare Mahkemesi, "Açık ocak genişleme projesi için ÇED gerekli değildir" kararına ilişkin de yürütmeyi durdurma kararı verdi.

‘ASİT, TOPRAKTAKİ BİRÇOK MİNERALİ YOK EDECEK’

Çeşme'de çıkan orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti Çeşme'de çıkan orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

TMMOB başvurusunda, “proje alanında siyanür kullanılacağı, çevreye ciddi zararlar vereceği, asit maden drenajının topraktaki birçok minerali yok edeceği, dava konusu proje alanında mera, orman ve tarım arazilerinin bulunduğu, arazilerin amaç dışı kullanılacağı, proje alanının Çöpler ve Sabırlı Köylerine 250 metre mesafede olduğu, proje aşamasında çevresel etki sürecine katılım ilkesinin yok sayıldığı, raporun eksiklikler ve hatalarla dolu olduğu, yöre halkının bilgilendirilmediği” gibi sorunlar nedeniyle kapasite artırımının iptalini istemişti. Erzincan İdare Mahkemesi ise yürütmenin durdurulması istemi hakkında ihtiyaç duyulan belgeleri talep etti.

MAHKEME, TOPRAKTAN ANALİZ SONUÇLARI İSTEDİ 

Mahkeme, 13 Şubat’ta meydana gelen facianın ardından “ön inceleme, araştırma raporunun ve toprak kayması olayı sonrasında yerinde yapılan incelemeler esnasında çekilen fotoğrafların ve varsa tutanaklarına, yer altı ve yer üstü suları ile topraklardan alınan numunelere yönelik tahlil ve analiz sonuçlarının” gönderilmesini istedi.

13 Şubat’ta gerçekleşen toprak kaymasına ilişkin değerlendirme yapılabilmesi adına ihtiyaç duyulan başkaca bilgi-belge var ise ilgili yerlerden mahkeme aracılığıyla temininin sağlanabilmesi için talepte bulunulmasını kararlaştıran mahkeme, bilirkişilerden istenen belgelerin de üç gün içinde gönderilmesini talep etti.