Kürtçe Temmuz ayı nasıl söylenir? Kürtçe Temmuz ayı nasıl söylenir?

' dedenin dedesi ' Türkçeden Kürtçeye çeviride

zincî

anlamına gelmektedir.

Türkçenin kullandığı alfabeye göre zincî ifadesinin telaffuzu zınci şeklindedir.

Editör: Erhan Akbaş