İş sağlığı ve güvenliği; çalışma ortamlarını çok daha sağlıklı ve güvenilir bir hale getirmek için vardır. Günümüzde çok çeşitli işyeri ortamı vardır. Bu işyerlerinde gerekli tedbirler alınmadığı için pek çok insan sakat kalma ya da ölüm riskiyle karşı karşıyadır. Bu uzmanlık alanı da çalışanların işyerlerinde ölüm ve fiziki engel ile karşı karşıya kalmaması için vardır.

İş sağlığı, bir işyerinde çalışan personellerin fiziki ya da psikolojik açıdan sağlıklarının koruma altına alınması demektir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı verebilmek için o bölüm üzerine kapsamlı bir eğitim almak gerekir. Kare Akademi sayesinde siz de gerekli eğitimleri tamamlayıp iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilir, pek çok kişinin çalışırken refah seviyesini arttırabilirsiniz.

İş Güvenliği Neden Önemli?

İş güvenliği hususuna kapsamlı bir şekilde bakıldığında tüm işyeri türlerinde gerekli önlemler alınır ve çalışan ile işyeri güvenliği sağlanır. İş güvenliğinin önemsenmesi bir yandan çalışanların daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlarken bir yandan da kaza, mal ve cay kaybı durumlarında işverenin de mali açıdan zarar görmemesini sağlar. Bu durumda çalışma ortamının güvenilir ve sağlıklı olması için gerekli şartların sağlanması, hem işçiye hem de işverene kazanç sağlar. İş güvenliğinin bilinen gerekliliklerini şu şekilde açıklayabiliriz;

· Çalışanların ve işyerinin korunması

· Yasalara uyumluluk

· Üretkenliğin artması ve daha verimli ürün çıkışı

Teknik Konteyner İle 660 Litre Plastik Çöp Konteyneri Satın Al Teknik Konteyner İle 660 Litre Plastik Çöp Konteyneri Satın Al

· İşverenin pozitif imaj yaratması

· İşveren ve işçi için maliyetlerin azalması

Siz de bu denli bir alanda uzmanlık yapmak istiyorsanız Kare Akademi olarak her zaman yanınızdayız.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar?

İSG personeli görevleri https://kareakademi.com.tr/is-sagligi-ve-guvenligi-nedir/  şu şekilde açıklanabilir;

· İşyerinde çıkabilecek her türlü riski değerlendirerek gerekli önlemleri alır ve bu konuda işçileri bilgilendirir.

· İş güvenliği uzmanı sadece işçiyi korumakla kalmaz aynı zamanda işvereni ve iş ortamını da güvence altına alır.

· İşyeri güvenliğini sağlamak için gerekli ekipmanların temin edilmesini sağlar.

· İşyerinde kullanılan her türlü makine ve ekipmanın sağlığa olan etkilerinden sorumludur.

· İşyeri kıyafetlerinin giyilmesinden, işçinin gerekli giysileri giyerek olası kazalardan önlenmesinden sorumludur.

· İş güvenliği kapsamında yapılması gereken tedbirleri yazılı olarak işverene rapor haline getirir.

· İş güvenliği uzmanı işyerinde çıkan hataların neyden kaynaklandığını tespit ederek raporu işverene teslim eder.

· İşverenin iş güvenliğinin sağlanması için aldığı tedbirleri takip etmekle sorumludur.

· İşyerinin devletin mevzuatta belirttiği şekilde dizayn edilip edilmediğini kontrol etmekle sorumludur. Kontrol edilmediyse gereğinin yapılması için rapor sunmalıdır.

· İşçilerin iş güvenliği ve sağlığı kapsamında gerekli eğitimleri aldığından emin olmalıdır.

· Çalışma ortamını düzenli olarak kontrol ederek işyeri hekimi ile birlikte yıllık rapor hazırlar.

· Gerekli uyarı ve afişleri işyeri sahibi ile anlaşarak işyerine asar.

İşçi Sağlığına Olumsuz Etki Eden Durumlar Nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliğinin asıl konusu işçiyi korumaktır. Bu nedenle işçiyi kötü etkileyen faktörleri de bilmek gerekir. İşçi sağlığına olumsuz etki eden durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Ortam ısısı; aşırı sıcak ya da nemli ortam işçi sağlığını olumsuz etkiler. Bu durumda nem ve ısı ölçme cihazlarından faydalanmak gerekir.

Işıklandırma sorunları; ışıklandırmanın az olması işçinin yaptığı işi tam görememesine sebebiyet verir. Fazla ışık da göz sağlığı için zararlıdır.

Beden işçiliğinin fazla olması; beden olarak fazla çalışma gerektiren ortamlarda çalışma saatlerinin uygun koşullara göre düzenlenmesi gerekir.

Gürültülü ortamlar; çalışma ortamında fazla gürültü olması işçi sağlığını kötü yönde etkiler.

Yukarıda bahsi geçen görevler iş güvenliği ve sağlığı uzmanlarının görevleri arasındadır.