FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

Kas, sinir, iskelet bozuklukları; felç, travma, ağrı çekenlerin, ameliyat sonucu gelişen fonksiyonların iyileşebilmesi için hastalara çeşitli tedaviler uygulanması gerekir. Bu tedavilerdeki asıl amaç hastanın ağrılarına egzersizlerle çözüm yolu bulmak, hareket potansiyelini arttırmak kısaca iskelet ve kas rahatsızlıklarını gidererek hayat kalitesini arttırmaktır.

Fizyoterapistler ve fizik tedavi uzmanları bir ekip olarak çalışmaktadır. Hastanın sorunlarına göre nasıl bir tedavi uygulanması gerektiğini belirleyen kişiler fizik tedavi uzmanlarıdır. Fizik tedavi uzmanları 6 yıllık tıp eğitiminden sonra TUS sınavına girip fizik tedavi alanında uzmanlaşan doktorlardır. Fizyoterapistler ise fizik tedavi uzmanlarının belirledikleri tedavi yöntemini uygulayan, hastanın tedavisiyle birebir ilgilenen kişilerdir.

  FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ NEDİR?

    Bu bölüm YKS sınavında sayısal alandan öğrenci alan 4 yıllık lisans bölümüdür. İsteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık okunabilir. 4 yıllık eğitim süresince birçok alandan dersler görüldüğü için mezun olan öğrenciler kendilerini isterlerse farklı alanlarda da geliştirip yüksek lisans yapabilirler. Aynı zamanda 4 yıllık eğitimde zorunlu staj bulunmaktadır.

    Bölümün ilk yılında biyofizik, anatomi, normal motor gelişim, fizyoloji, fizyoterapistlik mesleğine giriş, hidroterapi, biyomekanik gibi dersler bulunmaktadır. İlk yıl zorunlu staj yoktur.

   İkinci sınıfta ise ortopedi ve travmatoloji, nöroanatomi, elektroterapi; dahiliye, ramatoloji ve radyoloji; egzersiz fizyolojisi ve farmakoloji dersleri bulunmaktadır. İkinci sınıfın sonunda 3 haftalık zorunlu yaz stajı yapılması gerekir.

  Üçüncü sınıfta nörofizyolojik yaklaşımlar, ortopedik ve pediatrik rehabilitasyon, kardiyopulmoner rehabilitasyon, sporda fizyoterapi, ortez ve protez rehabilitasyonu gibi dersler bulunmaktadır. Üçüncü sınıfın sonunda da zorunlu yaz stajı bulunmaktadır.

  Dördüncü sınıf ise diğer senelerden daha farklıdır. Bu yıl öğrenciler hastane ve farklı kurumlarda tüm yıl boyunca staj yapmaktadırlar. Bu sınıfta bitirme sınavı olmaktadır. Bu sınavı bazı üniversiteler dört yıl boyunca görülen tüm derslerden ve hastalıklardan olmak üzere 2 dönemde yapmaktadır. Bazı üniversiteler ise tez sunumu yaptırmaktadır.

FİZİK TEDAVİ TEKNİKERLİĞİ NEDİR?

   Bu bölüm 2 yıllık ön lisans  bölümüdür. Bu bölüm mezunları hastaların fiziki tedavilerine yardımcı olabilmek için fizyoterapist ya da uzman hekim kontrolünde çalışırlar . Eğer isterlerse DGS sınavı ile fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümüne geçiş yapabilirler. Geçiş yapmaları durumunda 3 senede daha eğitim görürler. Ancak üniversiteye göre değişerek bazı derslerini tekrar vermek zorundadırlar.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ İŞ ALANLARI

   Bu bölüm devlete KPSS ile çalışan almaktadır. Ancak mezun sayısının fazla olması sebebiyle ne yazık ki sınırlı sayıda mezun alınır. Atama için KPSS’ den 90 üstü puan alınması gerekmektedir.

  Çalışma alanlarını aşağıda sıralayabiliriz;

· Tıp merkezleri

· Hastaneler

· Taşeron olarak devlet hastaneleri

· Özel eğitim merkezleri

· Rehabilitasyon merkezleri

· Yaşlı bakım merkezi

· Spor kulübü

· Araştırma merkezleri

· Huzurevleri

   Mezunlar ayrıca özel klinikte açabilirler ancak ülkemizde kliniğin açılabilmesi için fizik tedavi hekimi bulunması ve devlet destekli bir yer olması gerekmektedir.

  

   Bu bölüm özellikle 21. Yüzyılla beraber tanınmaya başlayan bir bölümdür. Ülkemizde mezun sayısı artmaktadır ve her geçen gün adının duyulması ile geleceğin mesleği diyebiliriz. Dijitalleşen dünyayla beraber insanlar artık daha fazla masa başında oturmaya dayalı meslekler icra etmektedir. Bundan dolayı da fiziki sorunlar, ağrılar ne yazık ki artmaktadır. Bu sebeple gelecekte bu bölüme ihtiyaç artacaktır. Özellikle fizyoterapi mesleği yurtdışında daha popülerdir.

FİZYOTERAPİSTLERİN ÖZELLİKLERİ NELER OLMALIDIR?

· Hastalıklara ve tıbbi terimlere karşı ilgisi olmalı

· Sabırlı

· Temas gerektiren bir meslek olduğu için insanları sevmeli

Bakan Tekin açıkladı: 2024’te kaç öğretmen ataması yapılacak? Bakan Tekin açıkladı: 2024’te kaç öğretmen ataması yapılacak?

· Yardımsever

· Titiz ve temizliği seven

· İletişim becerisi yüksek

· Sorumluluk sahibi ve empati gücü yüksek kişiler olmalıdırlar.