Konun en başından Drama nedir? Başına yaratıcı kelimesi geldiğin de neye dönüşür bu açıklamakta fayda vardır.

 DRAMA NEDİR ?

Drama, antik Yunan’dan günümüze kadar gelmiş bir sanat dalı olarak ifade edilebilir. Bu bilgiler ışığında dramanın dinsel olarak ritüeller tarafının da olduğunu söyleyebiliriz. O dönemin felsefe düşünürlerinin birçoğu bu süreçle ilgilenmişlerdir. Tiyatronun temellerini de oluşturdukları farkına varılabilir. Özellikle Rönesans dönemin de William Shakespeare gibi önemli isimler bu alanda hala günümüzde okunan-sahnelenen eserler vermiştir.  

 Dramanın türleri vardır.

· Trajedi

· Komedya

· Tragikomedi

· Melodram

YARATICI DRAMA NEDİR?

Yaratıcı drama çoğunlukla eğitici ve kişisel gelişime yöneliklik kapalı bir grup içerisinde olan kişilerin bir lider ile gerçekleştirdikleri etkinliktir. Özellikle küçük yaştan itibaren eğitim alanın da çocukların öğrenmelerini pekiştiren süreçleri vardır. Bireyin kendine özgü kısmına daha fazla temas ettiği için psikolojik olarak pozitif bir süreçten bahsedebiliriz.

Özellikle son zamanlar da iş hayatında ve işe alımlarda kişiden beklenen performans, literatüre giren problem çözme yeteneği ve grup çalışmasına yatkınlık kısımları yaratıcı dramaya yetişkinliklerin de ilgisini arttırmıştır. Yaratıcı drama bir grup insanın o etkinlik esasında birbirleri ile olan uyum ve empati süreçlerini çok çaba gerektirmeden iyi bir lider ile gerçekleştirmektedir. Kendini anlayabilmek ve doğru ifade edebilmek adına da kişinin kendisi için iyi bir yatırım olmaktadır.

DRAMA ARASINDA Kİ FARKLAR NELERDİR?

· İlk madde olarak drama seyirci ile buluşur ve türlerine göre konusu, karakterleri şekillenir. Yaratıcı drama ise seyirci ile buluşmaz. Her kişi gruba ve etkinliklere katılmalıdır ve seyirci olarak kalmaz.

· Drama tamamen rol esaslıdır. Yaratıcı drama kişin kendi benliğine katkıda bulunur.

· Yaratıcı dramanın ve dramanın etki alanları ve amacı farklıdır.

· Drama kitlelere yönelik eserler çıkartır. Yaratıcı drama daha izole bir şekilde çalışmalarını sürdürür.

· Drama zaman zaman, ezbere dayalı ve okuma yazma bilme yaşını ister. Yaratıcı drama için ezber ve okuma yazma bilmek gerekli değildir.

· Drama daha kümülatif ilerlerken , yaratıcı drama her etkinlik kendi konusunu kendi oluşturur.

Almanya'da Uluslararası Kürt Dili Federasyonu açılıyor Almanya'da Uluslararası Kürt Dili Federasyonu açılıyor