HDP Gençlik Meclisi’nin kongre sonuç bildirgesi açıklandı

HDP Gençlik Meclisi’nin 3’üncü Olağan Kongresi sonuç bildirgesinde, gençlerin toplumsal değişimin öncü gücü olacağı belirtilerek, "Faşist politikalara karşı İmralı’daki kuşatmayı yarmak ve ezilenlerin sesi olmak gençliğin öncülüğünde gerçekleşecek" denildi.

HDP Gençlik Meclisi’nin kongre sonuç bildirgesi açıklandı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi’nin 26 Aralık’ta Diyarbakır’da gerçekleştirdikleri 3’üncü Olağan Kongresi sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede, sınır, vatan, millet, ülke ve uygarlık kavramlarının içeriklerinden koptuğu belirtilerek, bölgesel krizlerin yaşamın normali haline geldiği ifade edildi. Bildirgede, “Türkiye’nin egemenleri bugün, ulus devletin kurulduğu günden beri merkezi dış siyaset olan bölgesel ve küresel savaşlardan olabildiğince kaçınmayı gözeten doktrini uzun bir süredir çöpe atmış durumdadır. Türkiye'nin egemen güçlerinin, fetihçi ve sömürgeci referanslarla ve Türkçü hayallerle süsledikleri ve İslam dünyasına yönelik yeni bir boyut kattıkları yayılma siyaseti bugün Ortadoğu’dan Afrika’ya, Orta Asya'dan Kafkasya’ya kadar pek çok bölge ülkesine şu ya da bu biçimde tesir etmektedir” diye belirtildi.

‘TUTARSIZ DIŞ POLİTİKALAR’

Rejimin tutarsız dış politikasının, uluslararası başarısızlıklara, neden olduğu insani trajedilere, göçlere, çatışmalara, katliamlara, yabancı düşmanlığına ve toplumsal travmalara yol açtığı vurgulanan bildirgede, “Ordu, polis ve paramiliter güçlere silah, teçhizat ve savunma sistemleri tedariki için yeni bir sermaye fraksiyonunun yükselmesi sağlandı. Bu askeri-siyasi-sınai ittifak, Kürt sorununun siyasal çözümü karşısındaki ‘çözümsüzlük bloku’ olarak hareket etmeye devam ediyor. Türkiye; savaş hukukuna, uluslararası hukuka, sınırların değişmezliği ve toprak bütünlüğü ilklerine tamamen aykırı gerekçelere dayandırdığı saldırılarını Kürtlerin yaşadığı tüm coğrafyalarda boyun eğdirmeyi önüne koymuş durumdadır. Bu durum son tahlilde hiçbir parçada kalıcı ve istikrarlı bir statü oluşmasına izin vermemeyi hedeflerken yeni bir sömürge savaşları dönemini de açmıştır” ifadeleri kullanıldı.

‘GENÇ KADINLAR OLARAK MÜCADELE EDECEĞİZ’

İktidarın kadınlar ve gençleri hedefe alarak tüm toplumu ele geçirmeye çalıştığına dikkati çekilen bildirgede şu ifadelere yer verildi: “Kadınların temel haklarını hedef alarak kadın düşmanlığını kesintisiz sürdüren bu rejim, kadın özgürlüğüne ve eşitliğine karşı bir erkeklik krizi haline gelmiştir. Bizler Genç Kadınlar olarak, kendini köleleştiren, emeğini gasp eden, yaşam hakkını elinden alan bu sistemlere karşı yaygın bir şekilde eşitlik ve özgürlük için mücadele edeceğiz. Pek çok veçhesi olan mücadelemizin kadın hak, özgürlük ve kazanımların kalıcılaşması ve kadın bedeni etrafında dönen tartışmaların sonlanmasında belirleyici bir konumu vardır. Gençliğin ve kadınların dönüştürücü potansiyelinden korkan iktidar, onların bir araya gelmemesi ve örgütlenmemesi için her türlü kirli oyunu devreye koymaktadır. Kaçırma ve gözaltına alarak korkutmaya çalışmaktan ajanlaştırma politikalarına, işsiz bırakmaktan eğitim hakkının gaspına, kriminalize etmekten her türlü sokak ortası şiddete açık hale getirmeye kadar gençler her türlü saldırıyla yüz yüze kalmaktadır.

İMRALI'DAKİ KUŞATMAYI YARMAK

İçerisinde bulunduğumuz tarihsel süreç faşist uygulamaların gençler ve toplum üzerinde yoğunlaştığı ve yayıldığı kritik bir dönemdir. Faşist politikaların İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan şahsında başlattığı kuşatma tüm toplumsal kesimlere doğru genişlemekte ve bir arada yaşama iradesini hedeflemektedir. Faşist politikalara karşı İmralı’daki kuşatmayı yarmak ve ezilenlerin sesi olmak gençliğin öncülüğünde gerçekleşecektir. Hasta tutsakların durumunu görmezden gelen; cezaevlerini işkence, kötü muamele ve ölüm odağına çeviren iktidar eliyle işlenmiş organize cinayetlere sessiz kalmayacağız. Mülteci gençler sistematik ayrımcılık ve nefret suçlarına maruz kalmaya devam etmektedir. İktidarın ve hâkim siyasal söylemin hedef haline getirdiği mülteci gençlerle dayanışmak, ellerimizde yükselen eşit, demokratik ve özgür dolu yarınları inşa etmek onur ve haysiyet mücadelemizdir.

FAŞİZME KARŞI GENÇLİK ZAMANI

Bugüne kadar sorumluluklarımızı yerine getirme hususunda özeleştirimizi vererek geleceğe umutla bakmaya devam ediyoruz. Umutlu geleceğimizi var etmek için artık faşizmin gençleri hapsetmeye ve nefessiz bırakmaya çalıştığı ablukayı yerle yeksan etme zamanıdır diyoruz. Şimdi daha çok örgütlenme ve daha çok kenetlenme zamanıdır diyoruz. Şimdi insanlığı, doğayı, yaşamı felakete götüren kapitalist modernite ve faşizmlere karşı Gençlik Zamanı, kazanma zamanıdır diyoruz!

TOPLUMSAL DEĞİŞİME ÖNCÜ OLACAĞIZ

HDP Gençlik Meclisi olarak; yeni dönemde ezilen, dışlanan, bugünü ve geleceği elinden alınmak istenen; dili, kimliği ve inancı nedeniyle yok sayılan ve görmezden gelinen bütün gençlerin buluşabileceği ve örgütlenebileceği çatı işlevi göreceğiz. Emekçi, işsiz, güvencesiz koşullarda çalışan gençlerin örgütlenebileceği, üniversitelerdeki gençlerin mücadelesini yükseltebileceği ve tüm gençliği kapsayan bütünlüklü politikaların hayata geçirilebileceği dayanışma merkezlerini kuracağız. Bizi var eden tarihsel gerçekliğimizi bir an bile unutmadan günün koşullarına göre yenilenmiş bir gençlik hareketini örgütleyecek, karamsarlık ve umutsuzluk aşılayan her türlü söylem ve tutumdan uzaklaşarak toplumsal değişimin öncü gücü olacağız.

ROJAVA DEVRİMİNİ SAHİPLENECEĞİZ

Özerk, anadilinde, parasız ve demokratik bir eğitim sistemi mücadelesini büyüterek alternatif üniversiteleri inşa edeceğiz. Siyaset dışı bırakılmaya çalışılan gençler olarak hayatın her alanını örgütleyerek siyaseti toplumsallaştırmanın mücadelesini yürüteceğiz. Yeni yaşam siyasetinin öncü gücünün gençlik olduğu bilinci ve sorumluluğuyla hareket ederek, ilerici dünya devrimlerinin Ortadoğu’daki izdüşümü olan Rojava Devrimini ve savunduğu değerleri sonuna kadar sahiplenmeye devam edeceğiz. Demokratik ve özgür bir Ortadoğu için Üçüncü Yolun bir mücadele hattı haline gelmesinin mücadelesini yürütmeyi halklarımıza karşı asli sorumluluk olarak görmeyi sürdüreceğiz. Kürt halkının değerlerini ve varlığını inkâr eden, çarpıtan ve araçsallaştıran her türlü hegamonik söyleme karşı üniversitelerde, dergi ve gazete sayfalarında, sokaklarda, her yerde Kürt halkını ve iradesini savunacağız.

GÜCÜMÜZE MÜCADELE GELENEĞİNDEN ALIYORUZ

Zamanın ruhunu okuyamayanlara karşı gençliğin dinamizmi ve ilkeli duruşu ile başaracağız! Mutlaka başaracağız! Gücümüzü, inancımızı ve haklılığımızı yaslanmış olduğumuz direniş ve mücadele geleneğinden alıyoruz. Bizler 25’inde darağaçlarına cesaretle yürüyen Denizlerin, ser verip sır vermeyen İboların, 26 yaşında bedeninden yükselen alevle bir halkın tarihini değiştiren Mazlumların, 21’inde kardeş ihanetine karşı özgürleşmeyi seçen Beritanların, 24’ünde suikasta uğrayan Leylaların öğrencileriyiz. Bizler 23’ünde Newroz alanında kurşunlanan Kemal’in, 19’unda faşist çetelerin katlettiği Ali İsmail’in, 26’sında direnirken vurulan Ethem’in, 18’inde kirli savaş politikalarına karşı yürürken katledilen Medeni’nin yoldaşlarıyız. Tüm devrimci önderlerimize ve yoldaşlarımıza bıraktıkları mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizin sözünü bir kez daha veriyoruz.”

Mezopotamya Ajansı (MA)

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2021, 18:27
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER