Eğitim-Sen Van Şubesi, kentte AKP’li belediye başkan adaylarının okullarda yaptıkları ziyaret, öğrenci ve öğretmenleri propagandalarının bir parçası haline getirilmesiyle ilgili Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve İlçe Kaymakamlıklarına yazı göndererek, bu duruma son verilmesi için çağrı yaptı.

Eğitim-Sen Şube Başkanı Murat Atabay ve Şube Sekreteri Funda Demir Bozkurt imzasıyla gönderilen yazıda, kurumların tarafsızlık ilkelerine uymaları gerektiği ifade edildi. Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken kimseye dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrım yapmaması gerektiği ifade edilen yazıda, “Bu tarafsızlık üzerindeki en sık görülen ve güçlü tehlike mevcut siyasi iktidarların müdahaleleridir. Kamu görevlilerinin siyasi müdahalelerden bağışık ve tarafsız bir şekilde faaliyet gösterebilmeleri için kamu hizmetine girmede ve yükselmede eşitlik ve liyakat ilkelerinin uygulanması esastır. Demokratik hukuk devletlerinde özellikle siyasi kayırmacılık sisteminin önüne geçebilmek için her türlü önlemin alınması gerekmektedir” denildi.

‘İDARE TARAFSIZ OLMALIDIR’

Devletin sürekliliği içinde geçici görev üstlenen siyasal iktidar değişse bile, idarenin sürekliliğinin esas olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “İdarenin tarafsızlığı, kamu görevlisi için mevcut siyasi iktidar ile anayasa ve kanunlar dairesinde anlaşıp onun politikasını uygulaması kadar, siyasal iktidar değiştiğinde de herhangi bir kişisel ya da siyasal etki altında kalmaksızın kamu hizmetini anayasa ve kanunlara sadakatle yürütmeye devam etmesini gerektirir. İdarenin tarafsızlığını güvenceye almak, kamu görevlilerinin tarafsızlığını güvence altına almakla başlar ve memurların kendi kişisel yönetim anlayışları veya kanaatleri değil, kamu hizmeti ilkelerinin sağlanması önceliklidir. Bu nedenle, idarenin tarafsızlığı öncelikle müstakbel ya da mevcut memurlar açısından sağlanmalıdır. Ayrıca memurların anayasa ve kanunlara sadakatinin mevcut siyasal iktidarlara sadakat ile karıştırılmasını engellemek için de önlemler alınmalıdır” denildi.

CANLI BLOG / 2024 Erciş yerel seçim sonuçları... CANLI BLOG / 2024 Erciş yerel seçim sonuçları...

‘OKULLARDA TOPLANTILAR ALINIYOR’

Van’ın Edremit, Gevaş, Çaldıran ve Erciş ilçelerindeki bazı okullarda kimi siyasi parti belediye başkan adaylarının faaliyet yürüttüğüne dikkat çekilen yazıda,

Bu nedenle bir siyasi partinin faaliyetleri doğrultusunda hareket eden kamu görevi yürüten yöneticiler açıkça suç işlemektedir. Eğitim kurumlarına siyasi partilerin alınması, bazı kurumlarda toplantı yaptırılmasına ilişkin ilçe milli eğitim müdürlüklerine gerekli uyarıların yapılmasını, durumun devam etmesi halinde bu uygulamaya zemin hazırlayan kişiler hakkında yasal süreci başlatacağımızı bilgilerinize sunuyoruz” bilgilerine dikkat çekildi.

429591485 936498177862761 494955076040870963 N430830348 936492627863316 5626689929647173497 N

430113074 937084104470835 1881379681212461931 N430034930 937092557803323 844174890613806018 N430055812 937107151135197 6432834490217704442 N430055850 937107144468531 7253017167807607276 N