Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Wan Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan adayları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, 5 yıl içerisinde yapacakları projeleri açıkladı. Kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına, DEM Parti’nin belediye eşbaşkan adayları ile kentteki sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Programın açılışında konuşan DEM Parti Wan İl Eşbaşkanı Gülşen Kurt, “Demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü bir paradigma ile bu kenti yöneteceğiz. Kentimizi ve kendimizi de biz yöneteceğiz” dedi.

‘KENT UZLAŞISI SONUCU PROJELER HAZIRLANDI’

Ardından Şedal ve Zeydan 13 başlık altında 113 proje açıkladı. İki eşbaşkan da kenti birlikte yönetme ilkesine vurgu yaptı. Tüm projelerinin halktan aldıkları öneri, yine STÖ’lerle yaptıkları toplantılar ışığında kent adayları gibi projelerin de kent uzlaşısı sonucu ortaya çıktığı ifade edildi.

13 BAŞLIKTA PROJELER HAZIRLANDI

Adayların açıkladığı projeler şöyle;

KADINLARA YÖNELİK PROJELER

*Kadın yaşam merkezleri, kadın spor kompleksleri, özgür kadın kooperatifleri, kadın kültür ve sanat evleri ile kadın spor kompleksleri, kadınlar için indirimli JınKart uygulaması, barınma sorunu alan üniversiteli genç kadınlar için yurt, kadın semt pazarları, kadınlara yönelik haftada bir gün ücretsiz ulaşım olanağı, özgür kadın köylerinin inşası, kadına yönelik şiddetle mücadelede ilk adım istasyonlarının açılması, 7-24 ulaşılabilir çok dilli ‘ALO Şiddet Hattı’, gezici sağlık ekipleri oluşturarak köylerde, mahallelerde kadınlara ücretsiz sağlık taramaları hayata geçirilecek. Yine göçmen ve mülteci kadınlarla dayanışma ağları oluşturulacak, kadın eserleri kütüphaneleri, kadın akademileri, kadın hafıza merkezleri açılacak.

TARIM VE HAYVANCILIK

*Modern tarımsal ekipman parkı, yerli tohum bankası, çiftçilere teknik eğitim desteği, Tarım ve Hayvancılık Kooperatifleri, Hayvansal ürün işleme tesisleri, kent bostanları ve Organik Tarım Projesi, Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimini Destekleme ve endemik türleri koruma projesi hazırlanacak.

ÇOCUK VE GENÇLERE YÖNELİK PROJELER

* Çocuk Politikaları Daire Başkanlığı açılacak, anadilde gündüz bakım evi ve kreşler açılacak, çocuklara yönelik kültürel sanatsal ve sportif faaliyetleri ücretsiz sağlanacak, çocuklara eğitim, beslenme ve ulaşım konularında destek verilecek. Çocuklara koruyucu sağlık hizmetleri sağlayacak, çocuk yoksulluğuyla mücadele ve çocukların işçileştirilmesinin önüne geçmek için temel gelir güvencesi ve ona eşlik edecek ücretsiz sağlık, barınma, ulaşım gibi hakların güvence altına alınması için çalışmalar yürütülecek.  Yine toplum içinde yaygınlaşan madde bağımlılığı ile etkin bir şekilde mücadele edilecek, mesleki eğitimler ile gençlerin iş hayatına katılımını sağlanarak, gençlere eğitim burs desteği sunulacak. Ayrıca öğrencilere ulaşım, barınma ve gıda desteği, etüt merkezlerinin niteliklerinin arttırılması, üniversiteye kayıt için gelen gençlere kayıt süresince şehir içi ulaşım ve barınma desteği sunulacak.

YAŞLILAR İÇİN PROJELER

* Mobil sağlık hizmetleri projesi, gelir desteği projesi, bilge evleri ve hafıza aktarma projesi, hobi atölyeleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri projesi, Engelliler Daire Başkanlığı’nın kurulması, engellilerin çalışma hayatına katılımının sağlanmasına dönük projeler, ihtiyaç sahibi engellilere tıbbi medikal malzeme ve temel yurttaşlık gelir desteği projesi, ihtiyaç sahibi engellilere tıbbi medikal malzeme ve temel yurttaşlık gelir desteği projesi, engelliler için erişilebilir bir kent projesi, engelsiz kadın yaşam merkezi projesi, işaret dili tercümanı istihdamı sağlanacak.

YOKSULLUKLA MÜCADELE

* Derin yoksulluk mücadele birimi, kentin yoksulluk haritasını bilimsel veriler, gıda bankaları kurarak dar gelirli ailelere destek sağlanacak. Dar gelirli yurttaşlardan 15 metreküpe kadar su bedeli alınmayacak. Halk ekmek uygulaması, mobil sağlık araçlarıyla ağız ve diş sağlığı ile genel sağlık taramaları sunulacak.

KÜLTÜR VE SANAT PROJELERİ-BİLİŞİM PROJELERİ

* Kültür ve sanat kompleksi inşa edilecek, kültür sanat ve turizm festivalleri, Wan Şehir Tiyatrosu, Yaşar Kemal Kent Müzesi, Dengbêj Akademisi ve müzesi, gezici tiyatro ekibi, gastronomi okulu, yerel el sanatlarının geliştirilmesi ve yerel sanatçıların desteklenmesi, yine kültür doğa ve turizm rotaları, kamp ve karavan turizmini yaygınlaştırılması, mavi bayraklı plajların sayısını arttırılması, kaplıcalar ile Kursları bilgisayar donanım eğitimi desteği sağlanacak. Sağlık turizmini, bilişim teknolojileri alanında eğitim kursları açılacak. Yapay zeka ve veri bilimi robotik kodlama programlama dilleri dijital pazarlama grafik tasarım bilgisayar ağları ve güvenlik kursları bilgisayar donanım eğitimi desteği sağlanacak.

DEPREM HAZIRLIK

* Afet Koordinasyon ve Kriz Yönetim Merkezi, Afet acil toplanma ve barınma alanları, Wan gölü havzası ve çevre illerde gönüllü ekipler oluşturarak acil durumlarda profesyonel destek sağlayacak, eğitim ve tatbikatlar ile yurttaşları olası afetlere hazırlayacak, deprem önlemleri kapsamında riskli yapıların tespiti yapılacak. Kent modern, yaşanabilir, ekolojik bir imara kavuşturma ve kısa orta ve uzun vadeli imar planlaması yapılacak.

Van'da JİTEM tarafından gözaltında kaybedilen Keremoğlu’nun akıbeti soruldu Van'da JİTEM tarafından gözaltında kaybedilen Keremoğlu’nun akıbeti soruldu

EKOLOJİ PROJELERİ

* Wan gölü havzasının korunması ve yönetimi projesi, Sulak alanlar, doğal sit alanları ve özel çevre koruma bölgelerinin tahribatını önlemeye dönük projeler, yeşil alanları arttırma çalışmaları, Yenilenebilir Enerji Projesi, ekolojik toplu taşıma seçenekleri ile kentin hava kirliliğini önlemeye dönük projeler, çöp toplanma alanlarının ıslahı, Sıfır Atık Projesi, Van Gölü Havzası’ndaki taş ocakları ve madencilik faaliyetlerinin önüne geçilmesi projeleri hayata geçirilecek.

ULAŞIM SORUNU

*Ulaşım Master Planı hazırlanması, alternatif güzergahlar, hafif raylı sistemler, katlı ve asansörlü otoparklar ile otopark projesi, Wan-Miks yolunun güvenli hale getirilmesi için büyükşehir belediyesinin bütün imkanlarını seferber edilecek, bisiklet temin istasyonları ve bisiklet yolları yapılacak.

 VİZYON PROJELER

*Konutvan projesi ile dar gelirli yurttaşlara depreme dayanıklı, ekolojik ve sürdürülebilir sosyal konutlar inşa edilecek.

*Kente modern otogar tesisi yapılacak.

*30 bin seyirci kapasiteli Şehir Stadyumu yapılacak.

*Hijyen ve sağlık standartlarına uygun yeni sebze ve meyve hali kurulacak.

 *Kent seyir teleferikleri Wan turizmine kazandırılacak.