Osman Kavala'nın yeniden yargılanması için Adalet Bakanlığı’na başvuru yapıldı Osman Kavala'nın yeniden yargılanması için Adalet Bakanlığı’na başvuru yapıldı

Danıştay 10’uncu Dairesi, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün toplumsal olaylarda ses ve görüntü alınmasını yasaklayan "Ses ve Görüntü Kaydı Alınması" konulu, 27 Nisan 2021 tarihli ve 2021/19 Sayılı genelgenin iptaline karar verdi. Êlih Barosu’nun 4 Mayıs 2021’de, genelgenin iptali için açtığı davayı sonuca bağlayan Daire, genelgenin iptalinin gerekçesine ilişkin şunları aktardı: “Genelgenin içeriğine yönelik yapılan değerlendirmede; söz konusu Genelge ile getirilen düzenlemelerin temel hak ve hürriyetler içerisinde bulunan haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetine yönelik kural ve sınırlamalar getirdiği anlaşılmış olup; bu haliyle yasama organının tasarrufu niteliğindeki kanun yerine yürütme organına dâhil davalı idarece Genelge niteliğinde bir düzenleyici işlem ile adı geçen temel hak ve hürriyetlere yönelik sınırlama getirilmesinde Anayasamızın 7’nci ve 13’üncü maddelerine uyarlık bulunmadığı…”