Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 1 Mayıs 1977'te yapılan kutlamalar sırasında katledilen 34 işçiyi andı. İşçilerin katledildiği Taksim Kazancı Yokuşu'nda yapılan anmada, "Yaşasın 1 Mayıs” pankartı açıldı. Sendika temsilcilerinin yanı sıra Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) isimler ve çok sayıda kişi de anmaya katıldı. Anmada sık sık "Direne direne kazanacağız” sloganı atıldı.

Ankara’da 7 polis tutuklandı Ankara’da 7 polis tutuklandı

1 MAYIS ÇAĞRISI

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işçileri anarak, bu yılki 1 Mayıs'ta Taksim'de olacaklarını belirtti. Çerkezoğlu, “Ülkemizde emekçiler, kadınlar, gençler ağır bir tablo yaşıyor. O nedenle ülkenin dört bir yanında alanlarda olacağız. 1 Mayıs'ta alanlarda olmak, yoksulu daha yoksul yapmak için dönen bu düzeni ortadan kaldırmaktır. Bir Mayıs mücadelemizi, irademizi büyütmektir. Halkımızı işçi ve emekçileri 1 Mayıs'ta Taksim’e bekliyoruz” dedi.

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, iktidarın savaş politikalarının ekonomiyi çıkamaz soktuğunu belirtti. Yoksulluğun derinleştiğine dikkati çeken Koçak, "Bu yoksulluğa karşı hesap sorma vakti. Taksim Meydanı bu yoksulluğa ve adaletsizliğe karşı dur deme alandır. Yitirdiklerimize olan sözümüzdür; haklarımıza sahip çıkmak adına, adalete sahip çıkmak adına Taksim Meydanı'nda olacağız” diye belirtti.  

MÜCADELE VURGUSU

TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 1 Mayıs’ın savaşa ve düşmanlaştırma politikalarına dur demek olduğunu söyledi. Fincancı, "Düşünün ki dünyanın her yerinde savaş ve güvenlikçi politikalara dayalı silah üretimi yapılıyor. Bu silahlara ve savaşlara ayrılan kaynaklar dünyadaki bütün herkesi sağlıklı kılmaya yetiyor. O neden hekimler olarak tüm meslektaşlarım adına mücadele sözü veriyoruz" dedi. 

DALCI UNUTULMADI

Konuşmaların ardından 34 işçinin katledildiği alana karanfiller bırakıldı. Kitle, daha sonra 1 Mayıs 1989’da Şişhane Parkı'nda katledilen Mehmet Akif Dalcı'yı anmak için yürüyüşe geçti. Taksim Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüyüş halinde slogan atan kitle, sık sık “Yaşasın 1 Mayıs” “1 Mayıs şehitleri ölümüzdür” sloganları attı. Yürüyüş sonrası Dalcı'nın katledildiği yere karanfil bırakıldı.