Haber ve Görüntü: İhsan Birgül Eğitim sorunu Türkiye'deki en başat sorunlardan biridir. Binlerce öğretmen açığına karşın ataması yapılmayan öğretmen sayısı bir hayli fazla, sürekli değişen sınav sistemleri, özel eğitim kurumlarının insafına bırakılan binlerce öğretmenler ve daha nice sorun… Hal böyle iken özel eğitim kurumlarında çalışan ve çoğunluğu ataması yapılmayan öğretmenlerden oluşan binlerce özel sektör öğretmenleri, var olan eğitim ve eğitimci sorunlarının yanında ekstra sorunlar yaşıyorlar. Özellikle Ağrı gibi işsizlik oranının yüksek olduğu yerlerde bu hak ihlalleri ve sorunlar daha çok oluyor. Biz de bu hak ihlallerine dur demek için 2021 yılının Ağustos ayında kurulan ve kendilerini çoğulcu ve yeni nesil sendika olarak tanımlayan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Ağrı Temsilcisi Burhan Demir'e karşı karşıya kaldıkları sorunları ve hak ihlallerini sorduk.