Kürtçe Ekim ayı nasıl söylenir? Kürtçe Ekim ayı nasıl söylenir?

' abuk sabuk ' Türkçeden Kürtçeye çeviride

çirto virto, tewşomewşo

anlamına gelmektedir.

Türkçenin kullandığı alfabeye göre çirto virto, tewşomewşo ifadesinin telaffuzu çırto vırto, tewşomewşo şeklindedir.