' abuk sabuk ' Türkçeden Kürtçeye çeviride

Kürtçe Mayıs ayı nasıl söylenir? Kürtçe Mayıs ayı nasıl söylenir?

çirto virto, tewşomewşo

anlamına gelmektedir.

Türkçenin kullandığı alfabeye göre çirto virto, tewşomewşo ifadesinin telaffuzu çırto vırto, tewşomewşo şeklindedir.