Şeyhmus Gökalp’in duruşmasına çağrı

TTB ve İTO, TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in hukuksuzca yargılandığını belirterek, 15 Ekim’de görülecek duruşmasına çağrı yaptı.

Şeyhmus Gökalp’in duruşmasına çağrı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO), TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’ın 15 Ekim Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmasına dair Çağaloğlu’nda bulunan binalarında ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantının düzenlendiği salona, “Dr. Şeyhmus Gökalp hakkındaki asılsız ve delilsiz suçlamanın sonlandırılmasını talep ediyoruz” pankartı asıldı. 

Açıklamaya TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, İTO Genel sekreteri Prof. Dr Osman Küçükosmanoğlu, TTB Yüksek Onur kurulu üyesi Prof. Dr Tamer Gören, TTB eski başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel katıldı.

ETİK DEĞERLER CEZALANDIRILIYOR

TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, bu yargılamanın haksız bir yargılama olduğunu vurgulayarak, yargılamanın hukukun üstünlüğünün ortadan kalktığı anlamına geldiğini belirtti. Yargının tümüyle bağımlı olduğunu ifade eden Fincancı, “Şeyhmus Gökalp’in bir kez daha yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. TTB’nin bir önceki Genel Konseyi Başkanlarından Selim Ölçer hocamızın da dün itibarıyla açlığa, yoksulluğa karşı oluşturdukları sarmaşık derneği yüzünden 2 yıl 1 ay cezası kesinleşti. Hukukun yargı eliyle topluma tehdit oluşturanlar ile sonuna kadar mücadele edeceğiz. Şeyhmus Gökalp ve Selim Ölçer iyi hekimlik değerlerinden yana olan meslektaşımızdı. Etik değerlerin cezalandırıldığı dönemden geçiyoruz. Biz bu cezaları kabul etmiyoruz ve aynen iade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

SAHTE TANIK VE YALAN İFADELER

TTB eski başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Gökalp'in hekimlik değerlerine bağlılığının bizzat tanığı olduğunu söyleyerek, “Emekten, demokrasi ve yaşamdan yana olan, hekimlik değerleriyle toplumsallık hakkını savunan kişilere karşı baskı ve yıldırma politikası güdülüyor bunun yapı taşlarından biri de yargı oluyor. Sahte tanık ve yalancı ifadelerle özgürlüklerinden mahrum bırakılıyor. Sevgili arkadaşımız Şeyhmus Gökalp’te bunlardan birisi. TTB'ye karşı, mesleki özerkliğine karşı bir tehdittir bu. Bir an önce bunun son bulmasını beratının 15 Ekim'deki duruşmada gerçekleşmesini talep ediyoruz” dedi.

 YARGI SİYASALLAŞTI

Basın açıklamasını okuyan TTB Yüksek Onur kurulu üyesi Prof. Dr Tamer Gören, Gökalp’ın pandemide gerçekleri dile getirdiği için hedef alındığını belirterek, “Yargının siyasallaştığı, hukukun araçsallaştığı bir dönemde yargılanan Yüksek Onur Kurulu üyemiz Dr. Şeyhmus Gökalp’ın haklı mücadelesinde yanındayız.  Suçsuz olduğunu biliyoruz.  Toplumun yaşam ve sağlık hakkına, emek, demokrasi ve hekimlik değerlerinin savunmasına adanmış geçmişine tanığız. Somut hiçbir delile dayanmayan yargılamanın bir an önce son bulmasını talep ediyoruz" dedi. 

Gören, 15 Ekim'de Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın duruşmasına çağrı yaptı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER