Polis müdahalesinde kamera yasağını Danıştay oy birliğiyle durdurdu

Danıştay, EGM tarafından 27 Nisan’da yayımlanan polis olaylarında görüntü alınmasının engellenmesine dair genelgeye dair yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Polis müdahalesinde kamera yasağını Danıştay oy birliğiyle durdurdu

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 27 Nisan 2021’de yayımlanan genelge de polisin olduğu olaylarda vatandaşların görüntü almasına fırsat verilmemesi, ısrar edenler hakkında adli işlem yapılması istendi. İzinsiz olarak kişilerin ses ve görüntülerinin kayda alınmasının "özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği” ve bu durumun personelin görevini engellediği savunuldu. Antalya Baro Başkanı Polat Balkan tarafından genelge hakkında Danıştay’a yapılan başvuruda karar çıktı.

Danıştay 10'uncu Dairesi tarafından ilk olarak “yürütmeyi durdurma” talebi karara bağlandı. Daire oy birliğiyle emniyetin genelgesinin yürütmesini durdurdu. Kararda, söz konusu genelgenin haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetini kısıtlayıcı nitelikte olduğu vurgulandı. Temel hak ve hürriyetlerin yalnızca kanunla sınırlandırılabileceği vurgulandı.

ÖLÇÜLÜK İLKESİ

Danıştay tarafından Anayasa’nın 13’üncü maddesine de atıfta bulunarak, temel hak ve hürriyetlerin özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı kalarak ancak kanunla sınırlandırılabileceği, bu sınırlamaların Anayasa’nın sözüne ve ruhuna demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyet’in gereklerine ve ölçülük ilkesine aykırı olamayacağı vurgulandı.

ANAYASAYA UYARLILIK BULUNMAMAKTA

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Söz konusu genelge ile getirilen düzenlemelerin temel hak ve hürriyetlerden olan haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetine yönelik kural ve sınırlamalar getirildiği anlaşılmıştır. Bu haliyle yasa organının tasarrufu niteliğindeki kanun yerine yürütme organına dahil emniyet genel müdürlüğü tarafından genelge niteliğinde bir düzenleme ile temel hak ve hürriyetlere sınırlama getirilmesinde Anayasa’ya uyarlılık bulunmamaktadır.”

İPTAL İSTEMİ  SONRA KARARA BAĞLANACAK

Bu karar sonrası tartışılan görüntü genelgesi hükümleri uygulanamayacak. Danıştay 10'uncu dairesi, genelgenin iptal istemini ise daha sonra karara bağlayacak.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2021, 19:31
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER