İstanbul Tabip Odası’dan 10 acil talep

Hekimler için “10 Acil Talep” açıklayan İstanbul Tabip Odası, taleplerin karşılanmasına dair adım atılmaması halinde, 14-15 Mart tarihlerinde “G(Ö)REV”e gideceklerini duyurdu.

İstanbul Tabip Odası’dan 10 acil talep

İstanbul Tabip Odası, 14 Mart Tıp Bayramı’na giderken emekleri ve hakları için talep ettikleri "10 Acil Talebi", Çağaloğlu'nda bulunan İstanbul Tabip Odası'nda açıkladı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile tabip odaları temsilcilerinin de çevirimiçi katıldığı toplantıda, açıklamayı İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip okudu. Saip, salgının dünyada ve Türkiye’de milyonlarca insanın hayatını etkilediğini belirterek, bu süreçte hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara değindi. Saip, “Kovid-19 pandemisi döneminde yönetme yetkisine sahip olanların yapamadıklarından kaynaklanan önlenebilir ölümler yaşanırken, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları sonucunda pandeminin daha da yıkıcı olmasının önüne geçildi” dedi.

‘KADER DEĞİL’

Saip, şöyle devam etti: “Bizler böylesi önemli bir alanda, nitelikli hizmet üretmeye çabalarken pandemi ile birlikte ekonomik krizin derinleşmesi, çalışma koşullarımızda yaşadığımız zorlukları artırmış, ekonomik haklarımız giderek gerilemiştir. İşlemeyen ve sağlıksızlık üreten sağlık sisteminin tüm yükünü bizler çekiyor ve emeğimizin karşılığını alamadan her geçen gün umutsuzluğa sürükleniyoruz. Ancak yaşadıklarımızın kader olmadığını biliyoruz.”

‘TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI’

Emek ve meslek örgütleri olarak yaşanan bu sorunlara ve karanlık tabloya karşı hakları ve daha iyi bir sağlık ortamı için mücadele ettiklerini vurgulayan Saip, “Beyaz Yürüyüş, Beyaz Forum, Beyaz GöREV, Beyaz Nöbetlerle bizi yok sayanlara, kulaklarını tıkayanlara karşı taleplerimizi dile getirdik. Bir kez daha tabip odalarımızla birlikte başta TBMM olmak üzere etkili, yetkili olan herkese sesleniyoruz; emeğimizin karşılığını alamadığımız, tüketen çalışma koşullarına, sağlık alanında yaşanan şiddete tek bir gün bile tahammülümüz kalmadı” diye belirtti.

14-15 MART’TA GREV UYARISI

Saip, acil taleplerine yönelik adım atılmaması halinde 14-15 Mart tarihlerinde tüm Türkiye’de bütün sağlık kurumlarında, G(ö)REV’de olacaklarını ilan etti. Saip, “Görev eylemlerimiz daha sağlıklı bir toplum, halk sağlığının öncelendiği sağlık politikaları içindir. Tek bir meslektaşımız hakkında dahi işlem başlatılmasına göz yummayacağımızın bilinmesini isteriz. Eylemimizin haklılığı da meşruluğu da yasallığı da açıktır. Tıpkı 15 Aralık ve 8 Şubat’ta olduğu gibi g(ö)revimizi en güçlü şekliyle gerçekleştireceğiz” dedi.

Saip, ardından hekimler için talepleri şöyle sıraladı:

“* TTB’nin önerdiği ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ acilen yasalaşmalı; cezalar tutuksuz yargılanma ve ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’ düzenlemelerinin uygulandığı sınırların üzerine çıkarılmalıdır.

* Kamu hastanelerinde göreve yeni başlayan pratisyen ve asistan hekimler için temel ücret (maaş+sabit ek ödeme) yoksulluk sınırının en az iki katı, uzman hekimler için yoksulluk sınırının en az iki buçuk katı olmalı; sabit ek ödemeler genel bütçeden karşılanmalıdır.

* Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin sosyal güvenlik primleri ‘prim ödeme tavanı’ üzerinden çalıştıkları kurumlar tarafından ödenmeli; ücretleri en az yoksulluk sınırının iki buçuk katı olmalıdır.

* Aile hekimi maaşları en az yoksulluk sınırının iki katına yükseltilmeli; tüm ASM binaları kamu tarafından inşa edilmeli, aynı standartlarda donanımı kamu tarafından sağlanmalı, bütün giderleri Sağlık Bakanlığı’nca karşılanmalı; Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği geri çekilmelidir.

* OSGB'lerde çalışan işyeri hekimlerinin ücretleri Türk Tabipleri Birliği’nin belirlediği asgari ücret üzerinden ödenmelidir.

* Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR farkı gözetilmeksizin bütün emekli hekim maaşları (25 yılda emeklilik baz alınarak) pratisyen hekimler için asgari 15.000 TL, uzman hekimler için asgari 18.000 TL'ye çıkarılmalıdır. 

* Çalışma ortamlarımız ve koşullarımız iyileştirilmeli, başta asistanlar olmak üzere bütün hekimlere nöbet ücreti kesilmeden nöbet ertesi izin hakkı tanınmalı, intörn hekim ücretleri en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır.

* Kovid-19 ‘illiyet bağı’ aranmaksızın meslek hastalığı sayılmalı, pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı uygulanmalı, hekimler için ek gösterge 7.200 olmalıdır.

* Sağlık sistemi ve kurumsal sorunlar kaynaklı malpraktis davaları ile hekimleri ödeyemeyecekleri tazminatlara mahkûm eden uygulamaların önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

* Hekimleri de hastaları da mağdur eden, hekimlere karşı şiddet kaynağı olan, halkın sağlığını tehlikeye atan 5 dakikada muayene dayatmasından vazgeçilmeli, hasta randevuları her hastaya en az 20 dakika ayrılacak şekilde düzenlenmelidir.”

Mezopotamya Ajansı (MA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER