İstanbul Tabip Odası: Hekimler susturulmak isteniyor

İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği" ile hekimlerin susturulmak istendiğini belirtti.

İstanbul Tabip Odası: Hekimler susturulmak isteniyor

İstanbul Tabip Odası, 29 Haziran'da Resmi Gazetede yayımlanan "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği"ne ilişkin Cağaloğlu’nda bulunan binalarında açıklama yaptı. İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyon Başkanı Bilge Atlas Kaplan, yönetmenlikle birlikte toplum sağlığı ve sağlık çalışanlarının haklarını savunan, görüş ve önerileri belirten, eksiklikleri ve eleştirilerini basın ve sosyal medya aracılığıyla gündeme getiren aile hekimlerinin sözleşme feshiyle karşı karşıya geleceğini kaydetti.

YÖNETMELİKTE NELER VAR?

Kaplan, “ASM sağlık çalışanlarının mevcut iş güvencesi artık İl Sağlık Müdürleri ve Sağlık Bakanlığı Müfettişlerinin eline bırakılmıştır. Entegre hastanelerde sağlık hizmeti sunan aile sağlık çalışanları nöbet görevlerini, mazeretleri olsa bile yerine getiremedikleri takdirde dikkate alınmadan işten atılabilecektir. Görevi başında bulunduğu halde Entegre Sağlık Hizmetlerinde mazeretli olup olmadığına bakılmaksızın 5 nöbet görevini yerine getirmediğinin/getiremediğinin tespit edilmesi, ASM sağlık çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldıran ceza puanları sisteminde, katlamalı yöntem ile sözleşme fesihleri kolaylaştırılmıştır. Bir sözleşme dönemi içerisinde herhangi bir fiilin ikinci ve devam eden ihlallerinde ihtar puanı iki kat olarak uygulanır” dedi.

KESİNTİ 

Kaplan, “İhtar ceza cetveline yeni eklenen 40’ncı maddesine göre, ASM'lere başvuranların gerçek dışı beyanlarıyla tehdit gibi muğlak suçlamalarda bulunması, bu durumun 3 kez olması durumunda sözleşme fesihlerinin gerçekleşmesi, mesleki bağımsızlığı, kişisel hakların ihlali, tehdit altında çalışmayı beraberinde getirecektir" uyarısında bulundu. ASM sağlık çalışanlarının ek görevlerine kronik hasta yönetiminin de eklendiğini ifade eden Kaplan, "Bunu yerine getiremeyen hekim ve aile sağlığı çalışanlarımızdan aylık ücretlerinden yüzde 10’lara varan kesintiler yapılacaktır" diye kaydetti.  

İYİLEŞTİRME YERİNE CEZA 

“Pandemi sürecinde ücretlerde iyileşme için katsayı değişikliği beklerken ceza  ve yasaklar getirildi” diyen Kaplan, şöyle devam etti: “Ceza puanlarını ağırlaştıran, sözleşme feshini kolaylaştıran, sözleşmeyi yenilememe adı altında dayanaksız ve keyfi bir yaptırımlar getiren, görevden uzaklaştırma süresini uzatan, ek görevler dayatan, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini gider başlıklarına ekleyen ancak aylık ücretlere yansıyan bir iyileşme sağlamayan, aile hekimlerinin taleplerini karşılamayan yeni ceza sözleşmesini kabul etmiyoruz. Sağlık Bakanlığının bu baskıcı tutumuna karşı mücadele edeceğimizi, yönetmeliğin iptali için hukuki ve her türlü demokratik mücadele yollarını sonuna dek kullanacağımızı kamuoyuna bildiririz."

'SUSUTURMAK İSTİYORLAR'

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ise, hekimliğin değerleri olan bir meslek olduğunu söyledi. Hekimlerin toplum sağlığı ve mesleki değerler çerçevesinde hareket ettiğini belirten Saip, “Hekim ancak kendi sağlığını korursa toplumun sağlığını korur. Yetkimizi hipokrat yeminimizden alıyoruz. Şimdi hekimleri susturmak istiyorlar. Bu yönetmenlik yasaya aykırıdır. Sözümüzü söylemeye, toplumun sağlığını korumaya devam edeceğiz” diye konuştu. 

Mezopotamya Ajansı (MA)

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2021, 14:50
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER