AKP’nin baro sistemini değiştirecek teklifin ayrıntıları belli oldu

ANKARA – AKP’nin Meclis’e sunduğu çoklu baro teklifine göre, 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla yeni bir baro kurulabilecek ve TBB Genel Kurulu’nun olağanüstü toplanması için 25 baronun yazılı talebi gerekecek.

AKP’nin baro sistemini değiştirecek teklifin ayrıntıları belli oldu

AKP’nin çoklu baro düzenlemesini öngören, “Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Meclis’e sunuldu.

Teklif, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde baroya yazılma talebinin herhangi bir baroya yapılabileceğini öngörüyor. Mevcut yasada ise herhangi bir baro değil “o yer barosu” olarak geçiyor.

AVUKATLIK STAJİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

Teklifin diğer bir maddesinde ise aynı ilde birden fazla baro kurulabilmesine ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde stajın ikinci altı aylık kısmı, staj yapılan baroya kayıtlı bir avukatın yanında yapılabilecek. Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde staj başvurusu o ildeki herhangi bir baroya yapılabilecek. Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde staj başvurusunda ibraz edilmesi gereken tanıtma kağıdının staj yapılan baroya kayıtlı iki avukat tarafından düzenlenmesi gerekecek.

Teklif, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde aynı büroda birlikte çalışma ve avukatlık ortaklığı kurma için aynı baroya kayıtlı olma şartının aranmayacağı yönünde bir düzenlemeyi de öngörüyor.  Düzenlemede aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde bir avukatın geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemler, kayıtlı olunan baro tarafından yerine getirilecek.

TBB’NİN BELİRLEYECEĞİ CÜBBE GİYME ZORUNLULUĞU

Teklif, avukatların mahkemelere Türkiye Barolar Birliği tarafından şekli belirlenen cübbeyle çıkacağı, kılık ve kıyafet konusunda başkaca bir zorunluluk getirilemeyeceği hükme bağlanıyor. Madde ile “keyfi uygulamaların önlenmesi” amaçlandığı ileri sürülüyor.

BAROLARA ADALET DAİRELERİNDE YER TBB TAHSİS EDECEK

Düzenlemede, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde adalet dairelerinde barolara ayrılacak yer TBB’ye tahsis edilecek ve TTB ayrılan bu yeri, kayıtlı avukat sayısını dikkate almak suretiyle barolara tahsis edecek.

AVUKATLAR HAKKINDA SORUŞTURMA

Teklifte, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukatların bürolarında ve konutlarında yapılacak arama, hakkında soruşturma yürütülen avukatın kayıtlı olduğu baro temsilcisinin katılımıyla yapılacağına yer verildi. Teklifte, denetleme ve şikâyetle ilgili meselelerde avukatın bilgi vermek zorunda olduğu baro, kayıtlı olunan baro olarak netleştirildi.

KESENEK İNDİRİMİ

Teklif, mesleğe yeni başlayan avukatların baro keseneğini, beş yıl süreyle yarı oranında alınacağını öngörüyor.

AVUKAT HERHANGİ BİR BAROYA KAYIT OLABİLECEK

Düzenlemede, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukat o ilde bulunan herhangi bir baronun levhasına kayıt olacağını düzenleniyor. Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde, avukatlığın kayıtlı olunan baro bölgesi dışında süreklilik arz edecek şekilde yapılmasına ilişkin tutanak o yerdeki tespiti yapan baro yönetim kurulu tarafından düzenlenebilecek.

ASGARİ 2 BİN AVUKATLA YENİ BİR BARO KURULABİLECEK

Düzenleme, 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla yeni bir baronun kurulabilmesini öngörüyor. Madde ile aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde baroların TBB tarafından, tüzel kişilik kazanma tarihi esas alınmak ve birden başlanmak suretiyle o ilin adıyla numaralandırılacağı teklifte hükme bağlandı.

GENEL KURULLARI 2 YILDA BİR 

Mevcut düzenlemede ise aynı ilde birden fazla baronunu kurulması halinde baro genel kurulları farklı yıllarda yapılıyor. Aynı zaman da baro genel kurulları tekli veya çifti yıllarda yapılabiliyor. Ancak yeni düzenlemede, tüm il barolarının genel kurullarının, baroların kuruluş tarihine bakılmaksızın, belirli bir düzen içinde ve aynı tarihlerde yapılmasını öngörüyor. Buna göre, tüm baro genel kurulları son rakamı çift olan yıllarda olmak şartıyla 2 yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde yapılacak.

BARO BAŞKANI AYRILIRSA SEÇİM YAPILMAYACAK

Düzenlemeye göre, seçim dönemi bitmeden önce görevinden ayrılan baro başkanının yerine, baro genel kurulunda yeniden seçim yapılmayacak ve baro yönetim kurulu, kalan süreyi tamamlamak üzere kendi üyeleri arasından baro başkanını seçilebileceğini öngörüyor.

TBB’DE EN AZ 4 DELEGEYLE TEMSİL EDİLECEK

Teklife göre, her baro, baro başkanı dâhil en az dört delegeyle ve 5 bin üyesi olan barolar bakımından ayrıca her 5 bin üye için ilave bir delegeyle TBB genel kurulunda temsil edilecek.

TTB KONGRESİ İÇİN 25 BARO ŞARTI

Teklifte, TTB genel kurulunun baro seçimlerinden sonra o yılın Aralık ayında Ankara’da yapılmasını öngörüyor. Yapılan değişiklikle TTB Genel Kurulunun olağanüstü toplanması, 10 yerine, 25 baronun yönetim kurulunun yazılı talebine bağlanıyor. Ayrıca, gerek TTB Yönetim Kurulunun gerekse 25 baronun talebi üzerine yapılacak olağanüstü genel kurul toplantılarının kanunda TTB Genel Kurulunun görevleri arasında sayılan hususlarla sınırlı olarak yapılabileceği ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, TTB organları için seçim yapılamayacağı teklifte düzenlendi.

Teklife göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde adli yardım bürosu, baroların eşit olarak temsili esas alınarak oluşturulacak. Büroda görevlendirme o ildeki avukatlar arasından eşitlik gözetilerek yapılacak. Adli yardım bürosunun oluşturulması ve adli yardım hizmetinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar TTB Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Adalet Bakanlığınca onaylanan yönetmelikte gösterilecek.

SEÇİMLER

Teklife göre, görev sürelerine bakılmaksızın baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile TTB delege seçimleri 2020 yılı Ekim ayının ilk haftasında, TTB Başkanlığı; yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri ise 2020 yılı Aralık ayı içinde yapılacak.

Düzenleme, birden fazla baro kurulan illerde komisyona üye görevlendirilmesi baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılacak ve görevlendirmeye ilişkin usul ve esasların TBB tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterileceğini öngörüyor. Teklifte, birden fazla baro kurulan illerde koruma kurullarına temsilci görevlendirilmesi baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılacak ve görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterilecek.

Mezopotamya Ajansı

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020, 14:38
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER