Egemen medya

Kapitalist modernitenin, sömürüleştirme enstrümanının en önemli silahlarından biride kuşkusuz egemen medyadır. Genel toplumsallıkların algısında medya yazılı, görsel, işitsel basının tümünü kapsayan bir kitle iletişim aracıdır.


Ulus devlet sistemlerinde medya eşittir sermaye; iktidar devlet birliğini oluşturan bir aygıt olarak görülür. Toplumu hegomonik iktidar gücüne göre dizayn etmeye kalkışır.
Bu nedenledir ki çağımızda kapitalizm medyanın manipülasyonu ile hareket halindedir. İktidarlar medya üzerinde din, vatan, millet uğruna toplumları kendi içinde kategorilere ayırarak politika izler.


iktidarların ortağı derin holdingler sermaye birikimlerini resmi ideolojisi olarak hizmetine alır. Televizyon, gazete internet haberciliği vs aygıtlarını denetimine alır. Türkiye de uzun yıllardır medyanın yeşil sermaye kurucuları cemaat, vakıf, milliyetçiler ve ulusalcılar izan dışı görüş ve hilelerle toplumu ters yüz ediyor. Dolayısıyla kapitalist medya ikilisi, özünde düşünsel ve söylemsel olarak halklar üzerinde kusuyor.


Medya ve sermaye ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı toplumları tek tipleştirerek iktidar ortağı holdingleri emir komuta zinciri içinde çalışır. 'Kartel' medya, kendi iç dünyasında resmi ideolojik hedefi yeşil sermayedir. Medya sahipleri ideolojik, ekonomik ve kültürel esaslarına göre olayları ve bilgileri gerçek dışı şekillendiriyor. Siyaset, sermaye iç içe girmiş durumda. Mevcut iktidarlar görüş ve propagandasını yapmak için hangi holdinglerle çalışsa özünde tanrı kral buyun duruluğunu atf etmiş oluyor.


Kürt halkının haklı ve meşru zeminde yürüttüğü demokratik siyasetine yönelik çirkin tek taraflı haberler psikolojik bir savaş veriliyor. Önemli siyasetçi, yazar, gazeteci, aydın hedef gösterilmektedir. Yaşanılan kırk yıllık savaşı görmezden geliyor. Ekonomik krizler, halklardan saklıyor. Mevcut iktidar çıkarlarına göre haber yapıyor.


Toplumun en can alıcı sorunu kadın katliamları ve bedeni üzerinde kadını hiçleştiren cinsiyet ayrımcılığı pekiştiriyor. Gazete ve televizyonlarda karşımıza iyi bir son dakika haberi olarak sunuluyor.
Medya cinsel içerikli haberler internet ve görsel medyada daha fazla tiraj TV kadın bedeni üzerinde reyting ile kar elde ediyor. Egemen medya ''Dördüncü Kuvvet'' iddialarını 21 yüz yılda bilimsel olarak inandırıcılığını toplumlar nezninde yitirmiş durumda.


Küresel tüketim toplumu egemen medyanın sınırsız maniplatif özelikleriyle toplumu denetleyen bağımsız bir dördüncü kuvvet olmaktan çıkmış. Tam anlamıyla iktidar ve sermaye aygıtına dönüşmüş. Egemen medya açık bir şekilde yalanın iftiranın koşulsuz hakimiyetinden başka bir şey değildir. Toplumun çıkarlarını değil, sistemin bir parçasına dönüşmüş durumda. Ülkemizde savaş ve iş cinayetleri toplu tutuklamalar tecavüz şiddet aile intiharlarına kadar. Egemen medya kör sağır dilsiz ve toplum canavarı leviathana dönüşmüş durumda.

YORUM EKLE
YORUMLAR
✌✌
✌✌ - 2 yıl Önce