DEM Parti Eş Genel BaşkanlarıTülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü vesilesiyle UNESCO'ya Kurmancî, Kirmanckî (Zazakî), Arapça, Ermenice, Süryanice, İngilizce ve Türkçe olmak üzere 7 dilde mektup gönderdi.

Mektupta ana dilde eğitimin en temel haklardan biri olduğu ancak Türkiye’nin tekçi politikalarla eğitim hakkının engellediği belirtildi. Mektupta Türkiye'nin uluslararası sözleşmelerdeki yükümlülüklerine dikkat çekildi.

"ANA DİLİNDE EĞİTİM TALEP EDİYORUZ!"

Mektup şu şekilde:

"Ana dilde eğitim hakkı en temel insan haklarından biri olup Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş ve resmi olarak uygulanması tüm BM üyesi devletlere gerekli kılınmıştır.  Ancak Türkiye’de Kürt, Arap, Ermeni, Süryani, Çerkes ve Laz halkları için bu hak gasp edilmiştir. Bu topraklarda Türkçe dışındaki bütün diller sistematik bir şekilde asimile edilmekte ve yasaklanmaktadır. Asimilasyon politikalarından dolayı Türkiye’de birçok dil yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakılmıştır. UNESCO’nun Tehlike Altındaki Dünya Dilleri Atlası’na göre Türkiye’de şimdiye kadar 18 dil yok olmuştur veya yok olma tehlikesi altındadır. Bu dillerden birisi de Kürtçe’nin Kırmancki lehçesidir. Dillerin asimilasyonu ve kültürel kırım politikaları insanlık değerlerine karşı işlenmiş suçlar kapsamındadır. Ancak Türkiye dilleri koruyan uluslararası kararlara uymamakta ve bugüne kadar bu hakları ihlal etmeye devam etmektedir. Bizler Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) olarak 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü vesilesiyle bir kez daha kurumunuza ve tüm uluslararası kurumlara sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıyoruz. Türkiye’ye bir heyet göndermeniz ve Türkiye hakkında ana dili hak gasplarına dair soruşturma başlatmanızı talep ediyoruz. Türkiye’de başta Kürtçe (Kurmancî-Kirmanckî) olmak üzere Arapça, Ermenice, Süryanice, Çerkesce, Lazca, Romanca, Boşnakça ve tüm diğer dillerin statülerinin tanınması gerekmektedir. Türkiye’nin temel haklara dair uluslararası kararlara uyması ve uluslararası sözleşmelerin gereklerini yerine getirmesini talep ediyoruz. Bu anlamda Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin 17., 29. ve 30. Maddelerine koyduğu çekinceleri kaldırması ve sözleşmenin gereklerini yerine getirmesi için Kurumunuzun gerekli adımları atmasını talep ediyoruz.

İmamoğlu: Yoksulluk varsa hesabını sorun, sormalısınız İmamoğlu: Yoksulluk varsa hesabını sorun, sormalısınız

Bizler DEM Parti olarak 21 Şubat Dünya Ana Dili Gününü kutluyoruz.”